ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ESTC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Elastic N.V พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ESTC คือ 5.818B USD วันที่ของรายได้ Elastic N.V ถัดไปคือ 3 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.03 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้