3D Systems Corporation3D Systems Corporation3D Systems Corporation

3D Systems Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DDD พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ 3D Systems Corporation

สินทรัพย์รวมของ DDD สำหรับ Q4 23 คือ 980.19 M USD, 29.62% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 19.04% ใน Q4 23 เป็น 559.68 M USD

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี