ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ C3.ai, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AI คือ 1.341B USD วันที่ของรายได้ C3.ai, Inc ถัดไปคือ 1 ธันวาคม ค่าประมาณคือ -0.16 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้