STANDARD CHARTERED BANK - KENYASTANDARD CHARTERED BANK - KENYASTANDARD CHARTERED BANK - KENYA

STANDARD CHARTERED BANK - KENYA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SCBK พื้นฐาน

STANDARD CHARTERED BANK - KENYA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SCBK สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 13.60 B KES และเพิ่มขึ้น 20.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 4.10 B KES

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: KES
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM