SASINI LTDSASINI LTDSASINI LTD

SASINI LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SASN พื้นฐาน

SASINI LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 KES % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.35%