BK GROUP PLCBK GROUP PLCBK GROUP PLC

BK GROUP PLC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BKG พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ BK GROUP PLC

รายงานทางการเงินนี้สรุปสินทรัพย์ BKG – สิ่งที่เป็นเจ้าของ หนี้สิน – สิ่งที่เป็นหนี้ผู้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้น – ความแตกต่างระหว่างสองรายการก่อนหน้า