BAMBURI CEMENT LTDBAMBURI CEMENT LTDBAMBURI CEMENT LTD

BAMBURI CEMENT LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BAMB พื้นฐาน

BAMBURI CEMENT LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลBAMB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.75 KES % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.58%