PUNJAB NATL BANKPUNJAB NATL BANKPUNJAB NATL BANK

PUNJAB NATL BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PNB พื้นฐาน

PUNJAB NATL BANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ PNB สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 329.76 B INR และเพิ่มขึ้น 8.02% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 33.42 B INR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM