ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MAZDA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MAZDA LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MAZDA คือ 2.508B INR EPS TTM ของบริษัทคือ 55.10 INR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.93% และ P/E คือ 11.35

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้