Zoom Video Communications, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ZM พื้นฐาน

ข้อเท็จจริงสำคัญ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ถูกก่อตั้ง
ผู้บริหารสูงสุด
เว็บไซต์
About

Zoom Video Communications, Inc. มีส่วนร่วมในการจัดหาแพลตฟอร์มการสื่อสารผ่านทางวิดีโอเป็นอันดับต้น ๆ บริษัทให้บริการห้องประชุม แชท ห้องและพื้นที่ทำงาน ระบบโทรศัพท์ การสัมมนาผ่านเว็บทางวิดีโอ พื้นที่ตลาด และผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา ให้บริการแก่อุตสาหกรรมการศึกษา การเงิน รัฐบาล และการดูแลสุขภาพ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อผ่านเสียง แชท การแชร์เนื้อหา และวิดีโอแบบเห็นหน้ากัน บริษัทก่อตั้งโดย Eric S. Yuan ในปี 2011 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย

การประเมินค่า

เมตริกพื้นฐานเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สรุป
ไม่มีข้อมูล
อัตราส่วนการประเมินค่า

ความเติบโตและการทำกำไร

ประสิทธิภาพและมาร์จิ้นล่าสุดของบริษัท

เงินปันผล

ผลตอบแทนเงินปันผล ประวัติความเป็นมา และความยั่งยืน

ZM ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
บริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลมาก่อนและในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะจ่ายเงินปันผลในอนาคตหรือไม่

ความมั่นคงทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัท