ZoomInfo Technologies Inc.ZoomInfo Technologies Inc.ZoomInfo Technologies Inc.

ZoomInfo Technologies Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ราคาเป้าหมาย

21.830.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 22 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ ZI มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 24 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น ZI ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน