MIND C.T.I. Ltd
MNDO NASDAQ

MNDO
MIND C.T.I. Ltd NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ MIND C.T.I. Ltd พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MNDO คือ 63.755M EPS TTM ของบริษัทคือ 0.29, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 8.15% และ P/E คือ 11.11

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด