รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EBAY financial statements

สรุปทางการเงินของ eBay Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ EBAY คือ 39.72B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 18.50 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.13% และ P/E คือ 3.48 วันที่ของรายได้ eBay Inc ถัดไปคือ 3 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 1.00 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด