ราคาเป้าหมาย

49.480.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 25 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ EBAY มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 33 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น EBAY ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน