DZS Inc.DZS Inc.DZS Inc.

DZS Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

DZSI พื้นฐาน

DZS Inc. earnings per share and revenue

DZSI earnings per share for the last quarter are 0.26 USD whereas the estimation was 0.33 USD which accounts for -20.75% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 105.20 M USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 107.15 M USD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.09 USD, and revenue is expected to reach 67.75 M USD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of DZSI earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ