Diodes Incorporated

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

DIOD พื้นฐาน

Diodes Incorporated สรุปรายได้

รายได้ Diodes Incorporated สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.66 B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 1.13 B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Distribution, ปีก่อนนำ 1.41 B USD. เอเชีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Diodes Incorporated 875.67 M USD, และปีก่อนนั้น 1.12 B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ