CSW Industrials, Inc.CSW Industrials, Inc.CSW Industrials, Inc.

CSW Industrials, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CSWI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CSW Industrials, Inc.

สินทรัพย์รวมของ CSWI สำหรับ Q3 23 คือ 993.13 M USD, 1.80% น้อยกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 5.03% ใน Q3 23 เป็น 384.94 M USD

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี