Biomea Fusion, Inc.Biomea Fusion, Inc.Biomea Fusion, Inc.

Biomea Fusion, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BMEA พื้นฐาน

Biomea Fusion, Inc. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ BMEA สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ -1.09 USD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ -0.99 USD ซึ่งคิดเป็น -9.63% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 0.00 USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 0.00 USD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ -1.07 USD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 0.00 USD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ BMEA สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ