ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIDU พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Baidu, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BIDU คือ 41.207B USD วันที่ของรายได้ Baidu, Inc ถัดไปคือ 27 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 2.23 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้