Assertio Holdings, Inc.Assertio Holdings, Inc.Assertio Holdings, Inc.

Assertio Holdings, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ASRT พื้นฐาน

Assertio Holdings, Inc. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ ASRT สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.04 USD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ -0.03 USD ซึ่งคิดเป็น 233.33% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 32.45 M USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 29.30 M USD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ -0.01 USD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 30.19 M USD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ ASRT สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ