ASRT พื้นฐาน

Assertio Holdings, Inc รายได้และรายได้

รายได้ของ ASRT ในไตรมาสที่แล้วคือ 0.29 USD ขณะที่การประมาณการคือ 0.17 USD ซึ่งคิดเป็น 69.84% ที่น่าประหลาดใจ รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 41.77M USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 37.64M USD ก็ตาม รายได้โดยประมาณสำหรับไตรมาสถัดไปคือ 0.18 USD และคาดว่ารายได้จะสูงถึง 39.68M USD นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ ASRT และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ