Alarm.com Holdings, Inc.Alarm.com Holdings, Inc.Alarm.com Holdings, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ALRM พื้นฐาน

Alarm.com Holdings, Inc. earnings per share and revenue

ALRM earnings per share for the last quarter are 0.50 USD whereas the estimation was 0.49 USD which accounts for 2.49% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 223.28 M USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 219.36 M USD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.49 USD, and revenue is expected to reach 227.36 M USD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of ALRM earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ