ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AGEN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Agenus Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AGEN คือ 603.137M USD วันที่ของรายได้ Agenus Inc ถัดไปคือ 8 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -0.18 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้