UOA DEVELOPMENT BERHAD

UOADEVMYX
UOADEV
UOA DEVELOPMENT BERHADMYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

UOADEV พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ UOA DEVELOPMENT BERHAD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ UOADEV คือ 3.996B MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.11 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.02% และ P/E คือ 14.68

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้