ENCORP BHD

ENCORP MYX
ENCORP
ENCORP BHD MYX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ENCORP financial statements

สรุปทางการเงินของ ENCORP BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ENCORP คือ 158.149M EPS TTM ของบริษัทคือ 0.05, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 10.48

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด