AXIATA GROUP BERHADAXIATA GROUP BERHADAXIATA GROUP BERHAD

AXIATA GROUP BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AXIATA พื้นฐาน

AXIATA GROUP BERHAD สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย AXIATA คือ 1.16 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.34 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 14.34 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: MYR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย