AXIATA GROUP BERHADAXIATA GROUP BERHADAXIATA GROUP BERHAD

AXIATA GROUP BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AXIATA พื้นฐาน

AXIATA GROUP BERHAD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.89%