TATNEFT
MOEX
RU Flag
TATN

TATN
TATNEFT
RU Flag
MOEX
 
ผลประกอบการถัดไป
มูลค่าตามราคาตลาด
อีพีเอส
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ผลประกอบการถัดไป
มูลค่าตามราคาตลาด
อีพีเอส
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TATN ชาร์ทหุ้น

การเงิน

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

ข้อมูลส่วนตัว

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: การผลิตน้ำมันและก๊าซ
ลูกจ้าง: ---
Tatneft PAO เป็นผู้ใช้, ผู้ให้บริการ, ผู้จัดหาแบบ subsurface ของน้ำมัน และแหล่งแก๊ส และผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริษัทดำเนินงานผ่าน 3 ส่วน คือ การสำรวจและการผลิต, การกลั่นและการตลาด และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในส่วนการสำรวจและการผลิตประกอบไปด้วยการสำรวจ, การพัฒนา, การสกัดและจำหน่ายน้ำมันดิบของบริษัทเอง ในส่วนการกลั่นและการตลาดประกอบด้วยการซื้อและจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่กลั่นแล้วจากบริษัทอื่น, จากการกลั่นของบริษัทเอง และกระบวนการค้าปลีก ในส่วนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประกอบไปด้วยการผลิตและจำหน่ายยางรถและวัตถุดิบจากปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์จากการกลั่น ซึ่งถูกใช้ในกระบวนการผลิตยางรถ บริษัทและบริษัทลูกมีการเกี่ยวข้องในการสำรวจน้ำมันดิบ, การพัฒนาและผลิตหลักๆ ในสาธารณรัฐตาตาร์สถาน บริษัทยังมีการเกี่ยวข้องในการกลั่นและทำการตลาดของน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์จากการกลั่น รวมถึงการผลิตและการทำการตลาดของปิโตรเคมีอีกด้วย

ข่าว

หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ