BANCA IFISBANCA IFISBANCA IFIS

BANCA IFIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IF พื้นฐาน

BANCA IFIS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.90 EUR ซื้อก่อน 20 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.86%