CAREL INDUSTRIESCAREL INDUSTRIESCAREL INDUSTRIES

CAREL INDUSTRIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CRL พื้นฐาน

CAREL INDUSTRIES กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ CRL สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.15 EUR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.12 EUR ซึ่งคิดเป็น 25.00% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 146.40 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 152.56 M EUR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.11 EUR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 151.55 M EUR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ CRL สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ