BRUNELLO CUCINELLIBRUNELLO CUCINELLIBRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BC พื้นฐาน

BRUNELLO CUCINELLI สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย BC คือ 5.61 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 20.31 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 2.50 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย