BRUNELLO CUCINELLIBRUNELLO CUCINELLIBRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BC พื้นฐาน

BRUNELLO CUCINELLI ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BC มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.91 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.70%