ARISTON HOLDINGARISTON HOLDINGARISTON HOLDING

ARISTON HOLDING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ARIS พื้นฐาน

ARISTON HOLDING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลARIS ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.17 EUR ซื้อก่อน 20 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.76%