KAROLINSKA DEVELOPMENT AB KAROLINSKA DEVELOPMENT B ORD SHS
0P3C LSE

0P3C
KAROLINSKA DEVELOPMENT AB KAROLINSKA DEVELOPMENT B ORD SHS LSE
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ KAROLINSKA DEVELOPMENT AB KAROLINSKA DEVELOPMENT B ORD SHS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0P3C คือ 40.233M

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด