ACTIA GROUP EUR0.75ACTIA GROUP EUR0.75ACTIA GROUP EUR0.75

ACTIA GROUP EUR0.75

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

0OJJ พื้นฐาน

ACTIA GROUP EUR0.75 สรุปรายได้

รายได้ ACTIA GROUP EUR0.75 สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 579.30 M EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 492.55 M EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive, ปีก่อนนำ 420.71 M EUR. ยุโรป มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ACTIA GROUP EUR0.75 235.20 M EUR, และปีก่อนนั้น 198.43 M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ