ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

078600 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ DAEJOO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 078600 คือ 1.065T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 1358.31 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.14% และ P/E คือ 51.26

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้