ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

010130 งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ KOR ZINC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 010130 คือ 10.021T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 42722.00 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.53% และ P/E คือ 13.27 วันที่ของรายได้ KOR ZINC ถัดไปคือ 17 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 12214.44 KRW

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้