TRINITI DINAMIK TBKTRINITI DINAMIK TBKTRINITI DINAMIK TBK

TRINITI DINAMIK TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

TRUE พื้นฐาน

TRINITI DINAMIK TBK สรุปรายได้

อินโดนีเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TRINITI DINAMIK TBK 95.13 B IDR, และปีก่อนนั้น 210.54 B IDR.

จากซอร์ส
จากประเทศ