SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SMKL พื้นฐาน

SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSMKL ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 12.00 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.12%