KKK

VINACOMIN-MINERALS HOLDING CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

KSV พื้นฐาน

VINACOMIN-MINERALS HOLDING CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลKSV ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1200.00 VND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.29%