9698 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GDS HOLDINGS LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 9698 คือ 23.688B HKD วันที่ของรายได้ GDS HOLDINGS LTD ถัดไปคือ 17 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ -0.39 HKD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้