9618 พื้นฐาน

JD.COM INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.43 HKD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.87%