9618 พื้นฐาน

JD.COM INC สรุปรายได้

รายได้ JD.COM INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 1.18T HKD ซึ่งส่วนใหญ่ 1.08T HKD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ JD Retail, ปีก่อนนำ 1.04T HKD. China มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี JD.COM INC 1.22T HKD, และปีก่อนนั้น 1.15T HKD.

จากซอร์ส
จากประเทศ