743 พื้นฐาน

ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORP สรุปรายได้

รายได้ ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 10.88B HKD ซึ่งส่วนใหญ่ 10.89B HKD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Cement, ปีก่อนนำ 13.77B HKD. China มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORP 11.18B HKD, และปีก่อนนั้น 14.17B HKD.

จากซอร์ส
จากประเทศ