STALEXPSTALEXPSTALEXP

STALEXP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

STX พื้นฐาน

STALEXP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSTX ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.45 PLN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.85%