ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PKO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PKOBP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PKO คือ 28.35B PLN EPS TTM ของบริษัทคือ 3.44 PLN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 8.07% และ P/E คือ 6.59 วันที่ของรายได้ PKOBP ถัดไปคือ 10 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.61 PLN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้