OPONEO.PLOPONEO.PLOPONEO.PL

OPONEO.PL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OPN พื้นฐาน

OPONEO.PL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลOPN ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 PLN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.53%