ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NEU พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NEUCA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NEU คือ 2.637B PLN EPS TTM ของบริษัทคือ 33.74 PLN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.91% และ P/E คือ 18.68

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้