Gnosis GNOUSD

GNOUSDCOINBASE
GNOUSD
GnosisCOINBASE
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

โปรไฟล์

Gnosis คือตลาดหลักทรัพย์การคาดการณ์แบบกระจายศูนย์ตามสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum โดยการปล่อยโทเค็นจำกัดที่ 10 ล้าน โครงการสามารถระดมทุนโดยการขายโทเค็นเก้าล้านเหรียญในระหว่างการเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างสินทรัพย์คาดการณ์ตามเหตุการณ์ในอนาคต ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ สามารถวางเดิมพันและแบ่งปันผลกำไรได้ในภายหลัง