ZEON CORP.ZEON CORP.ZEON CORP.

ZEON CORP.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NZE พื้นฐาน

ZEON CORP. สรุปรายได้

รายได้ ZEON CORP. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 2.70 B EUR ซึ่งส่วนใหญ่ 1.52 B EUR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Elastomer Materials, ปีก่อนนำ 1.47 B EUR. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ZEON CORP. 1.07 B EUR, และปีก่อนนั้น 1.04 B EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ