M+T BANK DL-,50

MTZ FWB
MTZ
M+T BANK DL-,50 FWB
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MTZ financial statements

สรุปทางการเงินของ M+T BANK DL-,50 พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MTZ คือ 15.708B EPS TTM ของบริษัทคือ 10.98, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.07% และ P/E คือ 10.58 วันที่ของรายได้ M+T BANK DL-,50 ถัดไปคือ 20 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 2.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด